خدمات قابل ارائه در مرکز :

 • برگزاری دوره های آموزشی در حوزه مدیریت و بازرگانی
 • مشاوره بازاریابی و آموزش مدیریت بازاریابی
 • تحقیقات بازار ( بررسی نحوه ارائه خدمات یا محصول جدید یا توسعه محصولات )
 • مشاوره برندینگ و طراحی استراتژی برندینگ
 • مشاوره پرسنال برندینگ
 • مشاوره مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM) و ( CEM )
 • مشاوره راه اندازی فروشگاه اینترنتی
 • مشاوره برند سازی در شبکه های اجتماعی
 • راه اندازی باشگاه مشتریان
 • راه اندازی مرکز تماس ( CALL CENTER )
 • ارائه ایزو ۱۰۶۸۶ ( استاندارد مخصوص برند )
 • مشاوره فروش و طراحی سازمان فروش
 • طراحی خدمات ( افزایش فروش از طریق تعریف خدمت جدید )
 • مشاوره استخدام پرسنل فروش
 • طراحی کمپین های تبلیغاتی آنلاین و محیطی