برند سازی یا عدم برند سازی

برند سازی یا عدم برند سازی

برندسازی یا عدم برندسازی در واقع پرسشی نیست تقریباً هر محصولی با نوعی از برند سازی مرتبط است محصولات به اصطلاح ژنریک امروز وجود ندارند به جز در برخی از اقلام خواربارفروشی و شاید کالاهای اساسی مانند شکر گندم و ذرت �یت های برندسازی نیز آنچنان قانع‌کننده است که پرسش واقعی این نیست که چرا برگ چگونه برخی از مزایای فراوان برندسازی عبارتند از دو نقطه شناسایی محصول برند ها شناسایی و تعیین مکان و محصولات را برای مشتریان آسانتر می سازند جستجو و مقایسه برند ها مشتریان را در ارزیابی محصولات رقیب یاری می کنند کارایی جستجو دها فرآیند خرید را سرعت می بخشد و خرید های مکرر را از طریق کاهش زمان و تلاش جستجو آسان‌تر می‌کنند کاهش مخاطره د ها به مشتریان اجازه می‌دهند تا محصولات شناخته‌شده را خریداری کند و به همین جهت مخاطره خرید را کاهش می دهند پذیرش محصول محصولات جدیدی که تحت یک نام برند شناخته شده روان می شود با سرعت بیشتری پذیرفته و انتخاب می شوند تصویر بهتر برند ها می توانند وضعیت اجتماعی تصویر ذهنی و وجه را به همراه بیاورند تقویت وفاداری محصول برند سازی هویت روانشناسانه را با یک محصول افزایش می دهند