آموزش های حوزه کسب و کار 

در اقتصاد امروزی در مقایسه با گذشته محیط کسب وکار پیچیده، پویا و بسیار رقابتی شده است. کارآفرینان در پیشبرد فرآیند کسب وکار در مواردی مانند راه اندازی یک شرکت نوظهور، سازماندهی تیم مدیریت جدید، ورودبه بازارهای جدید و یا تمرکز بر بخشی از بازار و تأمین منابع مالی با مجموعه ای از تصمیم گیری های راهبردی مواجه هستند. آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعه بیش از پیش احساس میشود ، پرداختن به مقوله کارآفرینی است. از زمانی که مطالعات و تحقیقات انجام شده، اثرات مثبت اقتصادی و غیر اقتصادی کارآفرینی و کارآفرینان را آشکار ساخت ، آموزش کارآفرینی نیز اهمیت و جایگاه والایی یافت. در این شرایط ،آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین فعالیتهای دانشگاهها در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است .

مرکز مشاوره کارآفرینی کارامُد طی سالیان اخیر با برگزاری دوره ها ، سمینارها و کارگاه های آموزشی متعدد و ارائه بیش از 12000 نفر ساعت آموزش در حوزه مدیریت ، کارآفرینی ، بازرگانی و بازاریابی و کسب وکار سعی نموده تا با بهره گیری از اساتید مجرب و صاحب نام و همکاری با مراکز و مؤسسات آموزشی معتبر و استفاده از بروزترین سیستم های آموزشی رسالت خود را در ترویج و نشر فرهنگ و داشن کارآفرینی ایفا نماید .

دوره های آموزشی مرکز

آموزش در هر زمان و هر مکان ...

دوره های برگزار شده