مشاوره مالی و سرمایه گذاری

۱٫مشاوره توسعه رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی.۲٫ پشتیبانی از توسعه مشاوره تخصصی داخلی و خارجی..۳ مشاوره تسهیل فرآیندهای کسب و کار تولید خدمات و کالا..۵ مشاوره افزایش اثر بخشی و تقویت نظام های هدفمند نظارتی..۴ مشاوره و تعامل و مبادله دانش و فناوری در راستای توسعه تجاری سازی..۳ مشاوره در تسهیل فرآیند بررسی و اعطاء به […]

بازاریابی و فروش

تحقیق بازار مشاهده عملکرد مشتریان به منظور درک این که چیزی توجه آنها را جلب می کند و نهایتاً نتیجه گیری کردن از این مشاهدات است. Ameriean Marketing Association با بیانی رسمی تر تحقیق بازار را اینگونه تعریف می کند: “تحقیق بازار، جمع آوری، ثبت وتحلیل سیستماتیک و هدفمند داده ها درباره مشکلات مرتبط با […]

تحقیقات بازار

امروزه با وجود رقابت در صنایع مختلف، مشتریان بیشترین قدرت را در تصمیم‌گیری خرید دارند. می دانیم مشتریان برای تصمیم‌گیری، اطلاعات خود را بیشتر به‌صورت آنلاین جمع‌آوری می‌کنند. اما آیا به میزان تطبیق برنامه بازاریابی خود و تصمیم‌گیری‌های مشتریان در خرید توجه کرده‌اید؟ در این نوشتار: درباره تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار صحبت می کنیم. دو […]