برندینگ

برندینگ برند یکی از اصطلاحاتی است که حقیقتا تعریف آن سهل و ممتنع است. تعریفهای بسیاری برای برند آورده شده است مانند “ارتباط احساسی ای که یک کالا با مشتری برقرار میکند” یا “هر آنچه که یک کالا را از کالاهای دیگر متمایز میکند.” آنچه که روشن است هر برند از دو قسمت تشکیل شده […]