خلاقیت در بازاریابی جانبی

خلاقیت در بازاریابی جانبی  بازاریابی جانبی چیست؟  فیلیپ کاتلر، پدر بازاریابی مدرن، مفهوم بازاریابی جانبی را به معنای «جایگزین کردن محصولی ابداعی به جای محصولات فعلی، بر اساس ترکیبی از نیازها و یا موقعیت‌های خاص مشتری»، توسعه داده است   برای مثال، پمپ ‌بنزین‌های بین ‌راهی یک دهه پیش را در نظر بگیرید. در این […]