انواع بنچمارک مدیریتی

بنچمارک مدیریت، بهترین عملکرد و  فرآیندهای کسب و کار یک شرکت را با سایر شرکت‌ها مقایسه می کنند.

در بنچمارک مدیریت، عواملی همچون برنامه ریزی‌ها، نحوه عملکرد و بازدهی، زمان، کیفیت و هزینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

🖍انواع بنچمارک در حوزه مدیریت:
✅بنچمارک داخلی
✅بنچمارک رقابتی
✅بنچمارک عملکرد
✅بنچمارک عمومی

More to explorer

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.